אנא סובבו את הטלפון שלכם.

תנאי אחריות

המוצרים המיובאים על ידי “שריג” הינם תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים משובחים הנועדו להבטיח את פעולתם התקינה לאורך זמן. אנו מאשרים כי המוצרים עומדים בכל דרישות התקן הנדרשות על-פי חוק ואחראים לפעולתם התקינה.

תנאי האחריות:

האחריות לשנה הראשונה תהיה בתוקף רק עם הצגת הוכחת קניה, הוכחת קניה היא חשבונית הרכישה ו/או תעודת אחריות חתומה על-ידי החנות ו/או מדבקת אחריות חתומה על יד החנות. האחריות הנוספת המוגבלת (למוצרים בעלי אחריות מעל לשנה) תחול לתקופות המפורטות לעיל, בתנאים הרגילים החלים על האחריות על פי חוק כמפורט בתעודה זו.

האחריות הנוספת המוגבלת תחול על המכשיר בלבד, ולא תחול על אביזרים נלווים.

“שריג” מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף,

במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה.  במידה והוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון יהיה פטור מחיוביו על פי סעיף זה. “שריג” מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, “שריג” מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. האחריות אינה מכסה ניקיון המכשיר ותחזוקתו. האחריות אינה כוללת שבר וחלקי זכוכית. במכונות תספורת/גילוח – סכינים ורשתות.

“שריג” מתחייבת  למסור ללקוח לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.

בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן “שריג” תספק לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ₪ יסופקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת מעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש אצל “שריג”. במידה ו”שריג” תוכיח טרם התיקון כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו:

  • כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.
  • זדון או רשלנות של הצרכן.
  • תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי היבואן ולא בשל הפרת חיובי היבואן.

“שריג” מתחייבת  לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר בתחנת השירות.

בהיעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק”מ מהחנות שבה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר ו”שריג” תתקנו בתוך שבועיים ממועד מסירתו.

* בכל פניה למרכז השירות יש לצרף הוכחת קניה של רכישת המוצר.

* האחריות בתוקף רק בצירוף הוכחת הקניה.

*שירות תיקונים יינתן במעבדות / מרכזי השירות בלבד.

* העברת המוצר אל מרכז השירות וממנו באחריות הלקוח, על חשבונו ובאחריותו.

שריג אלקטריק

תודה! הפרטים נקלטו בהצלחה