אנא סובבו את הטלפון שלכם.

תקנון הטבת סטנד וסדנת שף ללקוחות הרוכשים ממשווקים מורשים בלבד

כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ״הטבת סטנד וסדנת שף” על סדרת מוצרי החוץ של נינג’ה (דגמים: OG853, OG703, OO103) ללקוחות הרוכשים ממשווקים מורשים בלבד.

הגדרות

א. “החברה” – שריג אלקטריק בע”מ, היבואנית של המותג NINJA בישראל.

ב. “המוצר” –

  • דגם OO103 – טאבון אובן חיצוני   NINJA WOODFIRE
  • דגם OG853 – גריל חיצוני ומעשנה דגם NINJA WOODFIRE PRO XL
  • דגם OG703 – גריל חיצוני ומעשנה דגם NINJA WOODFIRE

ג. “תקופת ההטבה” – החל מיום 20.05.24 ועד ליום 31.12.24.

ד. “משתתף” – להטבה זכאי כל לקוח שרכש את המוצר בתקופת ההטבה, מאתר היבואן הרשמי או אצל אחד המשווקים המורשים של שריג אלקטריק היבואנית הרשמית של נינג’ה בישראל.

ההטבה

  • סטנד מתכוונן למוצרי החוץ של נינג’ה דגם XSKUNSTANDIS במחיר הטבה של 349 ש”ח במקום 699 ש”ח.
  • סדנת שף דיגיטלית לטאבון אובן חיצוני או סדנת שף דיגטלית לגריל חיצוני ומעשנה –
    בהתאם למוצר אותו רכש . הסדנא בשווי 399 ₪

תנאי ההטבה

  • על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת ההטבה בלבד, אצל אחד המשווקים המורשים או ישירות באתר שריג היבואן הרשמי בלבד.
  • מימוש ההטבות הינו בכפוף למילוי טופס האחריות ואישורו על ידי החברה

שונות

א. ההטבה תהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

ב. לחברה הזכות הבלעדית והבלתי מוגבלת להאריך את תוקף ההטבה או לקצרה, מעת לעת על פי שיקול דעתה העצמאי. הודעה על הארכת או קיצור תוקף ההטבה תפורסם באתר החברה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעת החברה.

שריג אלקטריק

תודה! הפרטים נקלטו בהצלחה