אנא סובבו את הטלפון שלכם.

תקנון “מבצע קיץ” לסירים, מחבתות וסכינים


כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי ״מבצע קיץ” על קולקציית כלי הבישול והסכינים של נינג’ה.

הגדרות

א. “החברה” – שריג אלקטריק בע”מ, היבואנית של המותג NINJA בישראל.

ב. “המוצר” – כל אחד מהסירים, המחבתות והסכינים של NINJA המשווקים ע”י החברה, ונרכש על ידי המשתתף במהלך תקופת המבצע.

ג. “תקופת המבצע” – המבצע החל מיום 03.07.24 ועד לתאריך 06.08.24.

ד. “משתתף” – לקוח אשר רכש את המוצר בתקופת המבצע.

המבצע

לקוח הרוכש את המוצר בתקופת המבצע, מאתר היבואן הרשמי, יהיה זכאי להטבה בגובה 15% על כלי הבישול והסכינים של נינג’ה, ללא כפל מבצעים.

תנאי המבצע

א. על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת המבצע בלבד, ומאתר שריג היבואן הרשמי בלבד.

שונות

א. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

ב. לחברה הזכות הבלעדית והבלתי מוגבלת להאריך את תוקף המבצע או לקצרו, מעת לעת על פי שיקול דעתה העצמאי. הודעה על הארכת או קיצור תוקף המבצע תפורסם באתר החברה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעת החברה.

שריג אלקטריק

תודה! הפרטים נקלטו בהצלחה