sitelogo שריג אלקטריק

נינג’ה – מבצע משווק מורשה

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע של נינג’ה – מבצע משווק מורשה

חברת שריג אלקטריק בע”מ יוצאת במבצע בנוגע למכירת מוצרי נינג’ה באמצעות המשווקים המורשים.

לקוח אשר ירכוש אחד ממוצרי נינג’ה, במחיר המבצע, אצל אחד מהמשווקים המורשים בלבד – יהיה זכאי לאחריות יבואן רשמי מוארכת למשך 5 שנים.

תנאי האחריות יהיו, על פי חוק, וזהים לתנאי אחריות היצרן/יבואן הרשמי, לכלל מוצרי החברה. התנאים יפורטו על תעודות האחריות.

רצה הלקוח לממש את המבצע ולקבל את האחריות המוארכת, עליו לבצע את הפעולות הבאות:

על הלקוח לבצע זאת עד 30 יום ממועד הרכישה.

לאחר ביצוע ההרשמה ורק בכפוף לעמידה בכל התנאים יימסר אישור הרשמה ללקוח.

לאחר 7 ימי עסקים ובתנאי שהלקוח עמד בתנאי המבצע יקבל הלקוח תעודת אחריות מוארכת במייל.

הזכות לאחריות מוארכת נשמרת במחשבי החברה.

לקוח אשר לא ייצרף חשבונית רכישה ממשווק מורשה – לא יהיה זכאי לאחריות המוארכת.

לקוח אשר רכש אצל משווק מורשה, אבל לא במחיר המבצע – לא יהיה זכאי לאחריות מוארכת.

לקוח אשר רכש במחיר המבצע אך לא אצל משווק מורשה – לא יהיה זכאי לאחריות המוארכת.

לחברה הזכות הבלעדית והבלתי מוגבלת להאריך את תוקף המבצע או לקצרו, מעת לעת על פי שיקול דעתה העצמאי. הודעה על הארכת או קיצור תוקף המבצע תפורסם באתר החברה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעת החברה.

רשימת המשווקים המורשים מצורפת לתקנון זה. החברה רשאית לשנות את רשימת המשווקים המורשים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הזכאות לקבלת האחריות המוארכת מתונה ברכישה ממשווק המופיע ברשימת המשווקים המורשים בעת ביצוע הרכישה.

להלן פירוט המוצרים המשתתפים במבצע ומחירי המבצע בגינם:

(לחברה הזכות לשנות (להוריד או להוסיף) את פירוט המוצרים המשתתפים במבצע ומחיר המבצע שלהם)

ברקודדגםתיאור מוצרמחיר צרכן מבצע
7290015812498BL682מעבד מזון נינג’ה 3 ב -11,190
7290015812481BL492מעבד מזון נינג’ה Auto IQ boost990
7290015812221BL642נוטרי נינג’ה בלנדר ושייקר חכמים849
7290015812214BL480נוטרי נינג’ה – שייקר חכם AUTO IQ549
7290015812238QB3001נוטרי נינג’ה – שייקר מקצועי299

הרשמו לניוזלטר
מתכונים וטיפים נבחרים של מומחי נינג'ה ישראל

[mc4wp_form id="233"]

© All Rights Reserved to Ninja Israel 2018