אנא סובבו את הטלפון שלכם.

תקנון מבצע “30 יום ניסיון” לסירים, מחבתות וסכינים

  1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע “30 יום ניסיון” על קולקציית כלי הבישול והסכינים

  1. הגדרות

א. “החברה” – שריג אלקטריק בע”מ, היבואנית של המותג NINJA בישראל.

ב. “המוצר” – כל אחד מהסירים, המחבתות והסכינים של Ninja המשווקים ע”י החברה, ונרכש על ידי המשתתף במהלך תקופת המבצע.

ג. “תקופת המבצע” – המבצע החל מיום 06.03.23 ועד לתאריך 30.04.24.

ד. “משתתף” – לקוח אשר רכש את המוצר בתקופת המבצע.

  1. המבצע

לקוח הרוכש את המוצר בתקופת המבצע, ממשווק מורשה של החברה, יהיה זכאי להחזירו עד 30 ימים מתאריך הרכישה, כמפורט בחשבונית הקניה, אם לא יהיה שבע רצון מהמוצר ולקבל את כספו בחזרה.

  1. תנאי המבצע

א. על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת המבצע בלבד, וממשווק מורשה בלבד.

ב. הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצר עד ל- 30 ימים מיום הרכישה גם לאחר שימוש במוצר. המוצר חייב להיות במצב תקין, ללא שברים, על כל חלקיו, ומבלי שנגרם נזק כלשהו למוצר ולחלקיו.

ג. רצה הלקוח לממש את המבצע ולהחזיר את המוצר, יהיה עליו להחזיר את המוצר על כל חלקיו ואביזריו, באריזתו המקורית, למשווק ממנו נרכש המוצר. במידה והמוצר סופק לבית הלקוח, באחריות הלקוח להחזיר את המוצר על חשבונו למשווק ממנו רכש .  

ד. על הלקוח להציג חשבונית קניה בעת החזרת המוצר. הלקוח יזוכה במלוא מחיר הקניה של המוצר בלבד כפי שהוא מופיע בחשבונית, (ללא דמי משלוח).

ה. לאחר בדיקת המוצר ואימות מסמכי הקניה, יבוצע החזר כספי מלא ללקוח בתוך 30 ימי עבודה ממועד ההחזרה. ההחזר הכספי יבוצע על ידי הגורם ממנו נרכש המוצר. על פי אמצעי התשלום בו שילם עבור המוצר.

  1. שונות

א. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

ב. לחברה הזכות הבלעדית והבלתי מוגבלת להאריך את תוקף המבצע או לקצרו, מעת לעת על פי שיקול דעתה העצמאי. הודעה על הארכת או קיצור תוקף המבצע תפורסם באתר החברה ובכל מקום אחר על פי שיקול דעת החברה.

ג. רשימת המשווקים המורשים כפי שמופיעה באתר. החברה רשאית לשנות את רשימת המשווקים המורשים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הזכאות להשתתפות במבצע וקבלת האפשרות להחזרת המוצר וקבלת מחיר הרכישה מספק/חנות המופיע ברשימת המשווקים המורשים בעת ביצוע הרכישה.

ד. למען הסר ספק, תקופת 30 הימים מתחילה מיום רכישת המוצר, ובתנאי שביום הרכישה היה המבצע בתוקף. הזכות לממש את המבצע תמשך במשך 30 ימים, גם אם במהלכם הסתיים המבצע.

שריג אלקטריק

תודה! הפרטים נקלטו בהצלחה

אפשר להציע לכם חברות?

הירשמו עכשיו למועדון שלנו ותיהנו
מ-5% הנחה על כל מוצרי שריג!

* ללא כפל מבצעים והנחות אשר קיימים באתר