sitelogo שריג אלקטריק

תקנון מבצע 30 יום ניסיון לשואבי אבק SHARK

  1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע של שואבי האבק מהמותג SHARK, מהדגמים הבאים: HV300,  HV320 , HV380, NR96, NV750,IF200 , IF250

  1. הגדרות

א. “חברת שריג” – היבואנית של המותג SHARK בישראל.

ב. “המוצר” – שואבי אבק SHARK

ג. “תקופת המבצע” – המבצע החל מיום 01.10.18 ועד לתאריך 30.11.18

ד. “משתתף” – לקוח אשר רכש את המוצר בתקופת המבצע

  1. המבצע

לקוח הרוכש את המוצר בתקופת המבצע יהיה זכאי להחזירו עד

30 ימים מתאריך הרכישה ,אם לא יהיה שבע רצון מהמוצר ולקבל את כספו בחזרה.

  1. תנאי המבצע

א. על הלקוח לרכוש את המוצר אך ורק במסגרת תקופת המבצע ויהיה עליו להציג חשבונית קנייה

לצורך הפעלת המבצע, הכול כפי שיפורט מטה. בהעדר חשבונית כאמור, לא תהיה שריג מחויבת

בתנאי המבצע דלעיל.

ב. הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצר עד ל- 30 ימים מיום הרכישה, כאשר המוצר חייב להיות

במצב תקין, ללא שברים ומבלי שנגרם נזק כלשהו לשואב ולחלקיו ובפרט נזק תפעולי.

ג. הלקוח מחויב לשמור על אריזתו המקורית של המוצר יחד עם כל חלקי החילוף אשר מתלווים

אליו. לקוח אשר לא ימסור את הפריטים הנ”ל בעת החזרת המוצר, לא יהיה זכאי לממש את

המבצע.

ד. רצה הלקוח לממש את המבצע ולהחזיר את המוצר, יהיה עליו להחזיר את השואב על כל חלקיו

ואביזריו, באריזתו המקורית ובצרוף חשבונית הקניה, למחסני החברה – הר גלבוע 10 אזור תעשיה נשר רמלה

ה. לאחר בדיקת המוצר בחברת שריג ואימות מסמכי הקניה תועבר הוראת החזר כספי ללקוח בתוך 30 יום.

  1. שונות

א. המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

ב. עורכי המבצע שומרים לעצמם את הזכות לסיים את המבצע בכל עת לפני תום תקופת המבצע.

הרשמו לניוזלטר
חדשות ועדכונים מבית שארק

[mc4wp_form id="233"]

© All rights reserved to Shark Israel 2018

שינוי גודל גופנים
ניגודיות